Марійський духовний центр ЗАРВАНИЦЯ

27–28 травня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувалася науково-практична конференція «Слово і Церква: українське національне і духовне відродження в Україні у ХІХ столітті». Разом із Марійським духовним центром співорганізаторами цієї знакової події є Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви, Вища духовна семінарія імені Патріарха Йосифа Сліпого Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільський обласний осередок Наукового товариства імені Шевченка, Державний архів Тернопільської області. У своїй діяльності усі ці інституції пов’язані між собою спільними цілями і завданнями: плекання і формування української духовности, культури, ідентичности; виховання нових поколінь українців у кращих традиціях минулого; збереження пам’яти про знакові події історії задля уникнення помилок у майбутньому та освоєння уроків, залишених для нас нашими попередниками, що поклали власні життя і зусилля на вівтар української державности.

Така конференція у стінах Марійського духовного центру відбувалася вдруге. Започатковано цю традицію було у листопаді минулого року, коли духовенство разом із науковцями – істориками, філологами, педагогами, психологами, мистецтвознавцями, політологами та ін. – обговорювали коло питань, об’єднаних спільною темою – «Слово і Церква як духовно-культурні домінанти української ідентичности». Ініціатором цих подій став Владика Володимир Фірман, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, ректор МДЦ «Зарваниця», який розробляв свою концепцію у співпраці із кандидатом філологічних наук, доцентом Марією Крупою, яка упродовж багатьох років працювала у ТНПУ імені Володимира Гнатюка та у Духовній Семінарії.

Задум – очевидний: у час повномасштабної російсько-української війни, коли ворог намагається знищити не тільки українські міста і села, а й саму ідею українства, національної ідентичности, а також – нашу віру, мову, культурні традиції, – священники та науковці повинні активно підтримувати духовні цінності, заради яких і бореться наш народ, щоби не втратити власного минулого, теперішнього і майбутнього.

За цей порівняно короткий час між двома конференціями учасники почину змогли реалізувати низку запланованих кроків, найвагомішим із яких стало заснування на базі Тернопільського обласного осередку Наукового Товариства імені Шевченка богословської комісії, яку очолив доктор літургійних наук, синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії отець-митрат Іван Говера. Наскільки ця подія є знаковою, зможуть зрозуміти передусім знавці 150-річної історії НТШ, у якій упродовж усіх цих років, попри зусилля окремих представників духовенства, не знаходилося місця окремій – богословській – секції. Відрадно, що саме на Тернопільщині, з-поміж представників якої чи не найбільше у НТШ було представників духовенства та науковців із різним рівнем релігійної освіти, утіленням цього задуму завершився ювілейний рік існування Товариства. Отож деякі учасники першої конференції брали участь у другій уже як представники новоствореної богословської комісії НТШ, яка накреслила плани своєї діяльності та приступила до їх звершення.

Темою другої конференції було обрано дуже знаковий і складний період української історії – духовне і національне українське відродження у ХІХ столітті, яке після тривалого періоду «руїни» стало початком нового пробудження на українських землях. Представники «Руської трійці», члени Кирило-Методіївського братства, українські письменники і священники, культурно-просвітницькі діячі, які в умовах утисків, переслідувань і заборон з боку царської московської влади та інших іноземних урядів закладали нові основи для відбудови української національної ідеї, залишили для нас численні підказки щодо можливих форм збереження національного духу і національної пам’яти за найтрагічніших обставин.

У перший день конференції про це йшлося у доповідях Володимира Антофійчука, доктора філологічних наук, професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Руська трійця» та українське національно-духовне відродження; о. Василя Макоїда ліценціата історії Церкви, священника храму св. Івана Богослова у Тернополі Килистин Скоморовський  – сподвижник ідей «Руської трійці»; Ігоря Набитовича, доктора філологічних наук, професора Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні З’їзд руських вчених 1848 р; Василя Івашківа, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української фольклористики імені Філярета Колесси, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Кирило-Методіївське братство та його місце в суспільно-політичній та культурній історії України; Зоряни і Мар’яни Лановик, докторів філологічних наук, професорів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Домінанти світогляду Пантелеймона Куліша: роль особистості у розвитку культури.

Наукова частина дійства у перший день завершилася акцією Спадок кирилометодіївців: сучасні видання. Презентація «Книг буття українського народу» та Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша, яку проводив професор зі Львова Василь Івашків. Він познайомив усіх присутніх із проєктом повного видання творів Пантелеймона Куліша, докладно розповівши про томи, які уже побачили світ, та окресливши задум наступних томів, серед яких чи не найбільш очікуваними є ті, які пов’язані із першим українським перекладом Святого Письма та тими творами видатного українського майстра слова, які він написав під натхненням Біблії. Прикметно, що знакова пам’ятка Кирило-Методіївського братства «Книги буття українського народу» була видана спеціально до цієї конференції. Це – перше науково-академічне видання цього документу за часи незалежности України.

Другий день конференції було присвячено вагомим науковим та культурним організаціям, які зробили неоціненний вклад у розвиток української науки, культури, освіти. Це було засвідчено у доповідях Олега Германа, кандидата історичних наук, громадського діяча, члена Національної спілки письменників України, заслуженого діяч мистецтв України Значимість «Просвіти» в утвердженні української національної ідеї; Петра Вівчарика, головного спеціаліста відділу туризму та охорони культурної спадщини управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради  Значення товариства «Просвіта» у житті Степана Качали; Ольги Збожної, кандидата фізико-математичних наук, почесного професора ТНЕУ, дійсного член НТШ, члена товариства «СловоСвіт» Роль «Громад» у духовному і національному українському відродженні у ХІХ столітті; Михайла Андрейчина, доктора медичних наук, професора Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, заслуженого діяча науки і техніки України, голови ТОО НТШ НТШ: 150 років на службі українському народові; Галини Груць, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Рідна школа»: основні віхи розвитку; о. Юстина Бойка, доктор богословія з Риму Спроба систематизації джерел для написання історії Студитської Лаври св. Обручника Йосифа в Камениці у Боснії та Богдана Савака, директора Денисівського краєзнавчого музею, голови Денисівського осередку «Просвіти» Осип Вітошинський – видатний творець української національної культури.

Документальну виставку за фондами Державного архіву Тернопільської області Світоч знань несла «Просвіта» представили Федір Полянський, кандидат історичних наук, доцент, директор Державного архіву Тернопільської області та Оксана Сулима, головний спеціаліст відділу інформації та використання документів цього ж архіву. Вони підкреслили роль збереження документальних свідчень усіх історичних та політичних процесів, які відбувалися на наших землях, а також важливість подальшого детального вивчення і аналізу тих пам’яток, які дадуть змогу вибудувати правдиву панораму українського духовного і національно-культурного життя у минулі століття. Усі присутні мали змогу на власні очі побачити ті раритети, які зберігають пам’ять про минулі події, і про людей, що були рушіями тих процесів.

Учасники Круглого столу «Значення українських духовних і націєтвірних процесів ХІХ століття для сучасного розвитку України» були одностайні у тому, що обговорювані події та постаті українського духовного і культурного  відродження заклали міцне підґрунтя для подальшого розвитку української національної ідеї і стали вирішальними у подальшій боротьбі за незалежність та утвердження національних цінностей у Незалежній Україні. Актуальними ці ідеї залишаються і на сьогодні, коли вкотре доводиться їх по-новому виборювати і обстоювати. Ці ж імперативи оприсутнені у виданні наукових матеріалів першої конференції «Слово і Церква як духовно-культурні домінанти української ідентичности» (Тернопіль: Підручники і посібники, 2024), яке було презентоване на «Круглому столі».

Підсумовуючою подією другого дня конференції стала презентація монографії кандидата історичних наук Любомира Крупи – героя нашої сучасности, захисника, відомого громадсько-політичного діяча – «Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття». Ключовими промовцями на презентації були Леся Алексієвець, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, яка разом із автором книги навчалася на історичному факультеті і була свідком наукового зростання Любомира Крупи; а також його дружина Ірина Крупа, помічник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області з питань розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, яка поділилася щемливими спогадами про життя і останні – буремні дні Воїна Любомира, який поповнив ряди Небесного українського воїнства. Вихід у світ цієї книги став ще одним незаперечним свідченням єдності Церкви і Слова – віри і науки – у житті багатьох поколінь українців (передусім автора і його родини); тих, хто зберегли передання Митрополита Андрея Шептицького у його баченні розвитку української держави із дотриманням високих духовно-моральних норм, плекання ідей освіти, культури, мови, державности.

Присутня на презентації мама Любомира Крупи – пані Марія Крупа поділилася із присутніми сокровенними фактами про родинні традиції, факти і шлях, яким автор книги прийшов до такої складної і на час написання книги (тоді ще у формі кандидатської дисертації) майже недослідженої теми, окреслила його особистісні переконання і принципи, які вивели його на шлях служіння народові. Яскравим пуантом події стала презентація портрета Любомира Крупи-Воїна, який віддав власне життя, захищаючи свою землю і свій духовний простір від московської навали. Присутній автор портрета – відомий тернопільський художник Олег Кіналь розкрив для присутніх той закуток своєї душі, де згусток болю за долю понівечених людських душ, сімей, землі української явив творче натхнення для написання цього портрета, окресливши символізм його деталей, які найбільше відгукнулися у його душі в час роботи над картиною. Копія презентованого портрета була оприлюднена у формі листівки з описом життєвого шляху Любомира Крупи, який до останнього подиху залишався незмінно Великим Патріотом і Християнином. Його життєве кредо «Честь – собі. Життя – Богу й Україні» мало би стати дороговказом для усього покоління його сучасників і передаватися наступним поколінням як запорука буття справжнього українця.

На презентації відбулась благодійна акція, на якій учасники зібрали кошти для підтримки 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», у лавах якої боронить Україну старший син Любомира та Ірини Крупів Володимир. Довідавшись про загибель свого батька, він не тільки не залишив військо, а й сказав, що у нього з’явилася ще одна вагома причина віддано боротися проти ворогів. Про те, що Зарваниця є підтримкою українського бойового фронту свідчить той факт, що паралельно із конференцією у Майрійському духовному центрі розпочалися реколекції колишніх військовополонених із сім’ями. І такі заходи у Зарваниці відбуваються на постійній основі.

Водночас книгою Любомира Крупи «Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття» високе духовно-наукове зібрання накреслило подальші вектори співпраці, адже наступний 2025 рік буде ювілейним – Україна відзначатиме 160 річницю від дня народження Митрополита Шептицького. Спільнота священників та науковців вибудовують нові плани на відзначення цієї знакової події у сподіванні, що заповіді і уроки Митрополита є живими і діяльними у наш нелегкий час і допоможуть відродити зруйновані ворогом цінності не лише у матеріальному, а й у духовному вимірах.

Важливо, що дуже відчутною на конференції була саме духовна складова: спільні літургії, молебні за наших очільників та воїнів, які боронять нашу землю від московської навали, екскурсії та знайомство зі святинями Зарваниці – усе це додавало високого духу події, духовної наснаги учасникам. Усі заходи від початку і до кінця відбувалися під благословенням Владики Йосафата, Екзарха Луцького УГКЦ, який своєю присутністю доповнив і підсилив потужну духовну енергетику душпастирської спільноти Зарваниці та представників Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії. Співдія священників із різних міст України та поза її межами засвідчує вагомість єдности і однодумства УГКЦ, що у сьогоднішніх умовах є критично важливим. Втішно, що на конференції були присутні представники старших класів Вищої Духовної семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого, які слухали виступи доповідачів і осмислювали усе мовлене із розумінням, що у близькому майбутньому на їхні плечі теж ляже тягар передання національної духовности, збереження історії, традиції плекання прадавніх українських цінностей. І вони свої дії звірятимуть із тими постатями, які відроджували Україну у далекому ХІХ столітті.

Присутність на цій події осмислених молодих семінаристів є свідченням того, що Високе духовенство плекає ідею зв’язку поколінь і того неоціненного духовного скарбу, який віками береже український народ. Власне, завдяки духовним церковним інституціям, це передання перетривало гоніння і було збережене у найважчі періоди нашої національної історії. Незаперечним свідченням цього стала глибока і змістовна екскурсія Марійським духовним центром, яку проводив для учасників конференції представник молодшого покоління духовенства, префект Вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого Сергій Дмитерко. Багата історичними фактами, інкрустована давніми легендами, церковними переданнями, оповідями про фундаторів культових споруд, натхненників і митців, які у співпраці творили і до сьогодні творять Святу Зарваницю, екскурсія отця Сергія стала ще однією пам’ятною окрасою цих днів.

Варто наголосити, що конференція стала першою такою знаковою подією, яка може розглядатися у світлі Постанови Дев’яносто сьомої сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, що відбувався напередодні – 15-16 травня 2024 року Божого у тих стінах, де тривала конференція. Оприлюднена для громадськості Постанова задекларувала необхідність об’єднання зусиль духовенства та науково-академічної спільноти щодо виховання молодого покоління українців в поєднанні духовного та інтелектуального зростання задля збереження і утвердження споконвічних християнських цінностей та розвою національної духовної традиції, науки та культури. Налагодження співпраці церковних установ із освітніми закладами, яке уже відбувалося і відбувається у різних форматах, беззаперечно, сьогодні в нових культурно-історичних умовах повинно вийти на якісно новий рівень, щоби могти протистояти і давати компетентні відповіді на виклики і питання, які постають перед українською спільнотою в складних умовах небезпеки руйнації, інформаційного тиску глобалізаційних процесів, численних сфер турбулентності сучасного неспокійного світу.

Проведення таких конференцій, як «Слово і Церква: українське національне і духовне відродження в Україні у ХІХ столітті» є теж частиною нашого духовного фронту. Осмислення споконвічних істин додає духовної сили у боротьбі світла правди проти мороку і пітьми.

повідомили Мар’яна і Зоряна Лановик

155 перегляди

У ясний і погідний суботній день, 25 травня, у Зарваниці відбулося особливе свято – Небесна Мати приймала у своєму домі своїх любих дітей з усієї України. Марійський духовний центр повнився молитвою, щирим сміхом та багатьма-багатьма усмішками дітей-учасників VІІ Всеукраїнській прощі Марійських та Вівтарних дружин. Участь у прощі взяли більше 3000 членів спільнот.

Як повідомляють організатори, на цю прощу приїхали учасники з усіх деканатів Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, а також з Львівської та Івано-Франківської архиєпархій, з Бучацької, Сокальсько-Жовківської, Самбірсько-Дрогобицької єпархій та Луцького екзархату.

Проходила проща під гаслом «Пресвята Богородице Спаси Україну!», тому  діти після того, як помолились за наших військових, на постері, на котрому зображена Богородиця оберігаючи кордони нашої держави, мали можливість залишити сердечко любові. Перед тим як це зробити кожна дитина молилася молитву “Богородице Діво”, за перемогу українського війська. Важливою кульмінацією цього міні флешмобу став відбиток руки і благословення нашого Митрополита Василія,  котрий щоденно і безперестанно молиться за припинення війни, за мир і збереження життя наших військових. Цей постер буде передано військовим -учасникам зі спільнот, котрі не могли бути присутніми , бо оберігають наш спокій.

Об 11:00 годині на подіумі перед площею очолив Архиєрейську Божественну Літургію Кир Василій Семенюк, митрополит Тернопільсько-Зборівський, супроводжував Літургію прекрасним співом дитячо-юнацький хор парафії св. Івана Богослова з міста Тернополя.Під час Літургії владика звернувся із вітальним словом до учасників прощі. Та особливо наголосив – щоб щодня діти молились вервицю до Богородиці. Також митрополит благословив усіх присутніх мощами святих дітей Франциска та Жасінти, котрі привезли сестри із згромадження Фатімської Богородиці.

Після Літургії відбувся чин посвяти в члени Марійської та Вівтарної Дружин, у якому діти виявили бажання в особливий спосіб служити Церкві.

Опісля смачного обіду, відбулась катехизація в якій  катехитка п. Зоряна із м. Івано-Франківська, пригадали дітям про маленьких пастушків, котрим з’явилась Пресвята Діва. Про цю подію детальніше можна прочитати в «Спогадах сестри Лусії з Фатіми».

Опісля, відбувся святковий концерт під назвою «Співайте, Богу нашому, співайте…». В ньому взяли  участь дует братів-семінаристів Тернопільської  Вищої Духовної Семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого Богдана Греська та Святослава Римара; тріо дітей «Гармонія» із Зарваницького деканату – Вероніка Саверін, Павло та Юрій Засійбіди; солісти Великоберезовицького Будинку культури – Яна Бойко і Наталія Борсук, а також Степан і Любов Критишин.

Новостворений гурт аніматорів разом з отцем Василем Броною підготували для усіх присутніх музичний подарунок, в часі якого інші аніматори разом з дітьми прославляли Бога у танці.

Гості свята Сергій та Ірина Степаніви разом з усіма присутніми славили Бога та створили радісну та піднесену атмосферу.

Опісля концерту всі учасники прощі взяли участь у флеш-мобі, під час якого сформували велику живу вервицю. Перебуваючи пліч-опліч, учасники флешмобу спільно молились за Україну, за військових, за нашу перемогу; дякували Господу Богу і Пресвятій Богородиці за цей день,  за наших єпископів, священників, катехитів, всіх організаторів, братів-семінаристів, аніматорів та за всіх тих котрі  приїхали на цю прощу.

https://www.tze.org.ua/

826 перегляди

15–16 травня 2024 року Божого в Марійському духовному центрі «Зарваниця» під головуванням Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася 97-ма сесія Архиєрейського Синоду Української Греко-Католицької Церкви в Україні. У синодальних засіданнях взяли участь усі греко-католицькі єпископи, які діють на території України, та преподобний о. Теодор Мацапула, єпископ-номінат Мукачівської греко-католицької єпархії.

На другий день Архиєрейського Синоду, у Всесвітній день вишиванки (третій четвер травня), члени Архиєрейського Синоду та синодальний персонал уже другий рік поспіль долучилися до Всеукраїнської акції та зробили пам’ятну світлину у вишиванках.

Головна тема цієї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні — «Католицьке шкільництво в умовах війни». Готувала її для розгляду Комісія у справах освіти і виховання УГКЦ під керівництвом протоієрея Петра Майби. У контексті головної теми владики заслухали доповідь п. Ганни Зварич, заступника директора-начальника управління департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, голови Комісії у справах родини і мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Після заслухання доповідей та предметного обговорення зазначеної проблематики Архиєрейський Синод прийняв «Положення про капелана закладу освіту» та «Посібник для освітніх капеланів УГКЦ», а також затвердив на трирічний випробувальний термін «Пасторальний план освітнього капелана». Також своїм рішенням Синод встановив останню суботу вересня днем прощі для освітян. Отці Синоду висловили вдячність Комісії у справах освіти і виховання УГКЦ та усім, хто ревно трудиться на освітній ниві у важкий воєнний час та звернулися до всіх надавачів освітніх послуг із Пастирським листом «Слово до освітян».

Значну частину синодального часу було присвячено розгляду питання про сучасний стан праці над пошуком моделей єднання та співпраці з Мукачівською греко-католицькою єпархією, у розгляді якого взяли активну участь запрошені на Архиєрейський Синод владика Ніл Лущак, єпископ-номінат Теодор Мацапула та члени Душпастиської ради Мукачівської греко-католицької єпархії.

У розділі тем для обговорення було розглянуто питання про душпастирську ситуацію в УГКЦ в Україні, про яку доповіли архиєреї Донецького, Харківського й Одеського екзархатів і Київської архиєпархії УГКЦ.

Блаженніший Святослав повідомив владик про встановлення у Вселенській Церкві ювілею «Святий Рік 2025», та було визначено участь УГКЦ у цьому відзначенні.

Про місію і діяльність Українського католицького університету в сучасних умовах війни та про результати реалізації формаційної програми УКУ доповів о. Юрій Козловський, маґістр Колегіуму УКУ.

Про діяльність Комісії кадрового забезпечення УГКЦ в Україні доповів о. Юрій Щурко, її голова.

Патріарший економ УГКЦ о. Любомир Яворський доповів Синодові про стан справ УГКЦ в Україні у фінансово-економічній сфері та представив владикам звіт про діяльність Патріаршої фундації «Мудра справа».

Наступну, 98-му, сесію Архиєрейського Синоду Української Греко-Католицької Церкви в Україні вирішено провести в четвертому кварталі 2024 року Божого.

https://ugcc.ua/

1,7K перегляди

З 7 по 9 травня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувся реабілітаційний супровід для родин безвісті пропалих військовослужбовців 10-ої ОДШБр. Захід відбувся з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка та клопотання єпископа-помічника Володимира Фірмана. Участь у заході взяли 17 осіб. Мета програми полягала у наданні психологічної та духовної підтримки сім’ям безвісті пропалих військовослужбовців.

Робота з даною цільовою аудиторією є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє створити спільноту, що дає сімʼям змогу відчути себе менш самотніми й ізольованими. Крім того, такого роду зустрічі спонукають родини до висловлення своїх емоції, проживанню досвіду і дозволяють знаходити підтримку серед людей, що проживають схожий шлях. Власне, для досягнення  необхідного ефекту у програмі реалізації було застосовано різноманітні методи, а саме такі як: вкажи що ви тут робили.

Роботу з учасниками вела команда, до складу якої входили: координатор та духовний наставник отець-капелан Микола Квич; кваліфікований психолог Віталій Мушій; арт-терапевт Ірина Кравчук.

Завершальним акордом програми стала Божественна Літургія, яку очолив ректор МДЦ Зарваниця та єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Володимир Фірман. Під час служби архиєрей надав духовну підтримку учасникам та благословив кожного з них.

https://www.tze.org.ua/

73 перегляди

У переддень свята Матері, 11  травня, відбулося ХVІІ паломництво учасниць руху «Матері в молитві» Тернопільсько-Зборівської архиєпархії до Зарваниці. Паломництво організовано з  благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Очолив пішу ходу духівник руху о. Василь Чамарник. Група матерів та члени їхніх родин подолали шлях до Марійського духовного центру, жертвуючи свої молитви за перемогу України, припинення війни, за захист для українських воїнів, одужання поранених, звільнення полонених, за щасливу долю своїх дітей, всієї України.

В дорозі матерів підтримав архиєпископ Василій, він побажав, щоб їхні сини щасливо повернулися з фронту та Бог благословив український народ мужність, єдністю та перемогою.

Прибувши до парафіяльного храму Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці сотні матерів-паломниць молилися Молебень перед чудотворною іконою Зарваницької Матері Божої. Продовжилася спільна материнська молитва у Марійському духовному центрі. Присутні пройшли стаціями Хресної дороги та змовили вервицю в храмі Пресвятої Євхаристії.

 На подіумі відбулася Архиєрейська Свята Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Василій Семенюк у співслужінні адміністратора малої базиліки о. м. Дмитра Квича, духівника спільноти о. Василя Чамарника та багатьох інших душпастирів, що разом з парафіянами прибули на прощу до Зарваниці. Після богослужіння владика подякував усім присутнім за свідчення великої віри, за жертовність і постійну молитву. Подякував організаторам пішого паломництва матерів о. Василю Чамарнику та п. Ользі Білик.

пресслужба МДЦ

877 перегляди

Особливо трепетною у Зарваниці стала традиція напередодні Дня Матері проведення прощі для матерів, дружин і сімей загиблих захисників України, які віддали свої життя, щоб кожен з нас продовжував жити у спокої й затишку. Цього року паломництво відбулося у суботу, 11 травня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця». Відпустовий центр як місце особливої Божої благодаті повнився гіркими сльозами та щирою материнською молитвою за душу кожного Героя.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Володимир Фірман у співслужінні адміністратора о. м. Дмитра Квича, головного капелана о. Миколи Квича, голови комісії з питань освіти і виховання Чернівецької єпархії о. Володимира Борового та інших священнослужителів.

Матерів героїв привітав архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. «Ми дякуємо вам, дорогі матері, за ваших синів, дякуємо за їхній подвиг! Поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Наступні покоління обов’язково мають пам’ятати про подвиг наших героїв, бо вони віддали найцінніше – своє життя заради нас і України», – зауважив митрополит Василій.

Після освячення води присутні молилися панахиду за загиблими захисниками біля каплиці Юрія Переможця. Участь у прощі також узяв заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Він подякував архиєпископу Василію за постійну духовну опіку для матерів, дружин військовослужбовців та вручив Подяку від Тернопільської обласної військової адміністрації.

Також Віктор Володимирович вручив президентську нагороду «Золоте серце» владиці Володимиру за вагомий особистий внесок у наданні волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. «Сьогодні маю велику честь вручити Вам цю високу нагороду за ту роботу, яку ви робите не тільки з початку повномасштабної війни, а ще задовго до її початку. Щиро дякую за вашу волонтерську роботу, підтримку наших захисників та їх родин», – сказав Віктор Устенко.

«Ця нагорода – це нагорода цілої нашої Української греко-католицької церкви, – наголосив владика Володимир, –  це нагорода наших отців-капеланів, які на фронті в окопах разом з нашими мужніми солдатами обороняють Україну».

повідомила Анна Зварич

328 перегляди

У п’ятницю, 10 травня 2024 року, у Зарваниці відбулася ІІІ сесія Синоду Тернопільсько-Зборівської митрополії. У ній взяли участь єпископи митрополії: владика Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, владика Дмитро Григорак, єпарх Бучацький, владика Іван Кулик, єпарх Камянець-Подільський, владики Теодор Мартинюк та Володимир Фірман, єпископи-помічники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Синод розпочався Божественною Літургією, яку відслужив митрополит Василій у співслужінні владик та священників, запрошених на синод у якості доповідачів.

Пленарне засідання відбулося у синодальному залі Марійського духовного центру «Зарваниця». На синоді були представлені та розглянуті питання щодо поточного життя митрополії. Отець д-р Євген Кобильник проінформував про отримання ліцензії Міністерства освіти та науки Тернопільською Духовною Академією ім. Патріарха Йосифа Сліпого. Процес ліцензіювання тривав 1,5 року та успішно завершився 22 квітня 2024 року виїзною ліцензійною комісією міносвіти. Було представлено також концепцію розвитку майбутнього навчального закладу. Співдоповідачем був о. Володимир Білінчук, ректор Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свмч. Григорія Хомишина, який ознайомив присутніх з станом та забезпеченням навчального закладу.

Пані Ганна Зварич, голова комісії у справах мирян, продставила доповідь про проведення професійних прощ у Зарваниці, ознайомила присутніх з планом на поточний рік, внесла пропозицію про призначення координатора професійних прощ у архиєпархії із числа духовенства МДЦ «Зарваниця». Вона представила також статистику присутності ВПО у громадах митрополії, означивши головні тенденції та окреслила шляхи їхньої інтеграції.

Пані Ольга і Богдан Чайківські, національні лідери міжнародної спільноти “Подружні зустрічі” ознайомили владик із життям спільноти, розвиток її осередків у митрополії, окреслили головні завдання. Розглянуто комплекс заходів з сприяння розвитку структури спільноти. Було наголошено на особливому методі євангелізації, який застосовується спільнотою: подружні реколекції та родинна молитва.

Отець Олег Харишин, член Координаційної Ради та духівник об’єднання вірних УГКЦ «Українська молодь – Христові» доповів про стратегію і виклики розвитку молодіжного руху на загальноцерковному рівні. Співдоповідачами були Лілія Соха, координатор УМХ у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії та о. Володимир Наконечний, духівник. Вони представили річний звіт та ознайомили владик із принципами діяльності 9-ти діючих осередків УМХ та ще 5-ти осередків, які на стадії заснування. Співдоповідачем був також голова молодіжної комісії Бучацької єпархії о. Петро Панасюк, який доповів про стан осередків УМХ та інших молодіжних спільнот у Бучацькій архиєпархії.

З організаційних питань доповідь мав о. Дмитро Ненчин, канцлер Бучацької єпархії. Митрополичий синод завершився формуванням напрацювань та пропозицій на основі заслуханих доповідей.

https://www.tze.org.ua/

322 перегляди

Щороку, у Страсну п’ятницю, доброю традицією у Марійському духовному центрі «Зарваниця» є проведення особливої великопосної молитви. В цей день кожен християнин переживає разом з Ісусом Христом страждання та смерть, які Він приймає і терпить, щоб перемогти, показати любов і дарувати спасіння. Під час війни український народ іде своєю хресною дорогою, несучи  хрест болю, смутку, втрат, жорстоких боїв, жахливих смертей. Але як Христос воскресінням перемагає смерть, так і Україна здобуде перемогу над злом.

В цьому намірі 3 травня у Зарваниці відбулася театралізована Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа, організована студентами  Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого.

Розпочалася молитва у малій базиліці Зарваницької Матері Божої. Архиєпископ і митрополит очолив Вечірню з виставленням Плащаниці  у співслужінні священників з Тернополя, Марійського духовного центру та Зарваницького деканату. Відтак присутні й духовенство процесійно проходили стаціями, які відображають шлях Ісуса Христа на Голгофу і смерть на хресті. Також особливими були намірення на кожній зупинці Хресної дороги. В цей день молитва звучала за усіх наших захисників, за поранених і полонених, за матерів і сім’ї наших героїв, за мирних жителів, які щоденно страждають від війни, за волонтерів, за душі героїв, які віддали свої життя заради правди і волі. Завершилася молитва символічним проханням, яке звучить у серці кожного: «Воскреслий Ісусе, просимо про твою ласку воскресіння для України та її героїв…». Вірні, які через воєнний стан не змогли бути присутніми, долучались до молитви за допомогою трансляції наживо.

По завершенні Митрополит Василій подякував ректору семінарії о. Івану Римару, братам-семінаристам за щорічну організацію цієї знаменної події, подякував кожному, хто неустанно випрошує у Господа перемоги для України у несправедливій війні.

пресслужба МДЦ

499 перегляди

27 квітня  архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив ієрейські свячення випускнику Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого диякону Дмитру Телев’яку. Відбулася ця особлива подія в малій базиліці Зарваницької Матері Божої Марійського духовного центру «Зарваниця». Митрополит Василій очолив Архиєрейську Божественну Літургію у співслужінні ректора Тернопільської вищої духовної семінарії о. Івана Римара, віце-ректора о. д-ра Володимира Ковалковського, духівника о. Богдана Заблоцького, адміністратора малої базиліки о. м. Дмитра Квича та інших запрошених священнослужителів, які прибули для спільної молитви.

По завершенні Богослужіння архиєпископ Василій щиро привітав усіх священниців, паломників – родини загиблих воїнів, а особливо привітав нововисвяченого ієрея. У свою чергу о. Дмитро висловив подяку святителеві  за духовний супровід на шляху до Священства, подякував ректору о. Івану Римару, викладачам семінарії, своїм батькам та дружині, кожному, хто супроводжував його на дорозі служіння.

пресслужба МДЦ

622 перегляди

27 квітня, у Лазарову суботу, Марійський духовний центр «Зарваниця» став осередком молитви й духовної підтримки для родин героїв, які поклали свої життя у боротьбі за свободу і правду. У відпустовому центрі молитовну зустріч з сім’ями у скорботі провів архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій  Семенюк. Він очолив Архиєрейську Святу Літургію в малій Базиліці Зарваницької Матері Божої. Співслужили адміністратор малої базиліки о. м. Дмитро Квич,  головний капелан Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Микола Квич, який також духовно опікується і родичами загиблих захисників.

У пастирському слові митрополит Василій зосередив увагу присутніх на Євангельській історії –  воскресіння Лазаря та на скорботі, яка огорнула його рідних сестер та близьких друзів. «Посеред горя і смутку Ісус Христос говорить слова, на які Марта і Марія та кожен з нас може опертись в час скорботи: «Я є воскресіння і життя! — Хто вірить у Мене, хоч і вмре, буде жити. І жоден, хто живе й вірить у Мене, не помре ніколи». Дорогі мої, ви втратили близьких, які віддали своє життя за Україну, але сьогодні почуєте той голос, Господь звернеться по імені до кожного», – наголошує архиєпископ.

Після Божественної Літургії митрополит привітав родини загиблих захисників, склав щирі співчуття та висловив підтримку,  зазначивши, що молитва є найбільшим виявом любові до  героїв.

Відтак у каплиці над джерелом відбулося освячення води. Також  митрополит Василій разом з сім’ями молилися панахиду за спокій душ всіх воїнів, які поклали життя за незалежність  і кращу долю України.
У Зарваниці не перестає лунати молитва до Господа за наших захисників.

пресслужба МДЦ

446 перегляди